Giải Bài 7 trang 25 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1

2

Đề bài

Cho biết \({11^2} = 121;{111^2} = 12321\). Hãy dự đoán \({1111^2}\) bằng bao nhiêu. Kiểm tra lại dự đoán đó.

Video hướng dẫn giải

– Nhận xét quy luật của \({11^2};{111^2}\) để dự đoán số \({1111^2}\).

– Sử dụng máy tính bỏ túi để tính \({1111^2}\) và kiểm tra xem mình đã dự đoán đúng chưa.

Lời giải chi tiết

Dự đoán: \({1111^2}\) bằng số có chữ số đầu tiên là 1 rồi tăng dần đến 4, sau đó giảm dần về 1, tức là số 1234321.

\({1111^2} = 1111.1111 = 1234321\).

 Loigaihay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here