Giải Bài 7 trang 21 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1

0

Đề bài

Ở Bắc Bộ, quy ước 1 thước = 24 \({m^2}\), 1 sào = 15 thước, 1 mẫu = 10 sào. Theo kinh nghiệm nhà nông, để mạ đạt tiêu chuẩn thì 1 sào ruộng cần gieo khoảng 2 kg thóc giống.

a) Để gieo mạ trên 1 mẫu ruộng cần bao nhiêu ki-lô-gam thóc giống?

b) Để gieo mạ trên 9 ha ruộng cần khoảng bao nhiêu ki-lô-gam thóc giống?

Video hướng dẫn giải

a) Khối lượng thóc trên 1 mẫu = Khối lượng 1 sào \( \times 10\).

b)

– Đổi ha sang sào.

– Tính khối lượng thóc.

Lời giải chi tiết

a)

Khối lượng thóc giống cần để gieo mạ trên một mẫu ruộng là:

2.10=20 (kg).

b)

9 ha = 90 000 \({m^2}\)= 3750 thước= 250 sào.

Khối lượng thóc giống cần để gieo mạ trên 9 ha là:

2.250=500 (kg).

Giaibaitaphay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here