Giải Bài 6 trang 88 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1

0

Đề bài

Tìm số nguyên x, biết:

a) 4 . x + 15 = – 5;

b) (- 270) : x – 20 = 70.

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

a) 4 . x + 15 = – 5

=> 4 . x = – 5 – 15

=> 4 . x = – 20

=> x = – 20 : 4

=> x = – 5.

Vậy x = – 5.

b) (- 270) : x – 20 = 70.

=> (- 270) : x = 70 + 20 

=> (- 270) : x = 90 

=> x = (- 270) : 90

=> x = – 3

Vậy x = – 3

Giaibaitaphay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here