Giải Bài 6 trang 83 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1

0

Đề bài

Xác định các dấu “<”, “>” thích hợp cho ?:

a) 3 . (- 5) ? 0;

b) (- 3) . (- 7) ? 0;

c) (- 6) . 7 ? (- 5) . (- 2).

Video hướng dẫn giải

a) Số nguyên âm luôn nhỏ hơn 0.

b) Số nguyên dương luôn lớn hơn 0.

c) Số nguyên âm luôn nhỏ hơn số nguyên âm.

Lời giải chi tiết

a) 3 . (- 5) < 0

b) (- 3) . (- 7) > 0

c) (- 6) . 7 < (- 5) . (- 2)

Giaibaitaphay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here