Giải Bài 6 trang 79 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1

1

Đề bài

Đố vui. Em hãy dựa vào thông tin mỗi bức ảnh để tính tuổi của các nhà bác học sau:

 

Video hướng dẫn giải

Năm trước công nguyên: Số âm.

Năm 212 trước công nguyên: \( – 212\)

Năm 287 trước công nguyên: \( – 287\)

Năm 495 trước công nguyên: \( – 495\)

Năm 570 trước công nguyên: \( – 570\)

Tuổi = Năm mất (số sau)-năm sinh (số trước).

Lời giải chi tiết

+ Tuổi của nhà bác học Archimedes:

\(\left( { – 212} \right) – \left( { – 287} \right) = \left( { – 212} \right) + 287 = 287 – 212 = 75\)tuổi.

+ Tuổi của nhà bác học Pythagoras:

\(\begin{array}{l}\left( { – 495} \right) – \left( { – 570} \right)\\ = \left( { – 495} \right) + 570\\ = 570 – 495\\ = 75\end{array}\)

Vậy nhà bác học Archimedes 75 tuổi và nhà bác học Pythagoras 75 tuổi.

Giaibaitaphay.com

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here