Giải Bài 6 trang 74 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1

0

Đề bài

Nhiệt độ ở thủ đô Ôt-ta-oa, Ca-na-đa (Ottawa, Canada) lúc 7 giờ là \( – 4^\circ C\), đến 10 giờ tăng thêm \(6^\circ C\). Nhiệt độ ở Ôt-ta-oa lúc 10 giờ là bao nhiêu?

Video hướng dẫn giải

– Nhiệt độ tăng thêm là phép cộng.

– Nhiệt độ 10h = ( Nhiệt độ lúc 7h ) + \(6^\circ C\).

– Sử dụng phương pháp cộng hai số nguyên khác dấu.

Lời giải chi tiết

Nhiệt độ ở Ôt-ta-oa lúc 10 giờ là:

\(\left( { – 4} \right) + 6 = 6 – 4 = 2\left( {^\circ C} \right)\)

Giaibaitaphay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here