Giải Bài 6 trang 58 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1

0

Đề bài

Câu lạc bộ thể thao của một trường trung học cơ sở có không quá 50 học sinh tham gia. Biết rằng khi chia số học sinh trong câu lạc bộ đó thành từng nhóm 5 học sinh hoặc 8 học sinh thì vừa hết. Câu lạc bộ thể thao đó có bao nhiêu học sinh.

Video hướng dẫn giải

– Gọi x là tổng số học sinh của CLB.

– Tìm điều kiện cho x.

– Giải điều kiện tìm x.

Lời giải chi tiết

Gọi x là tổng số học sinh của câu lạc bộ.

Vì khi chia số học sinh trong câu lạc bộ đó thành từng nhóm 5 học sinh hoặc 8 học sinh thì vừa hết nên x chia hết cho 5 và 8. Hay x là bội chung của 5 và 8.

Ta có: BC(5,8) = {0;40; 80; 120;…}

Mà số học sinh trong câu lạc bộ không quá 50 nên 0<x<50.

Ta được x = 40

Vậy: Câu lạc bộ thể thao đó có 40 học sinh.

Giaibaitaphay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here