Giải Bài 6 trang 25 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1

1

Đề bài

Khối lượng của Mặt Trời khoảng \({1988550.10^{21}}\) tấn, khối lượng của Trái Đất khoảng \({6.10^{21}}\) tấn. Khối lượng của Mặt Trời gấp khoảng bao nhiêu lần khối lượng của Trái Đất?

Video hướng dẫn giải

*) Lấy khối lượng Mặt Trời khoảng \({1988550.10^{21}}\) tấn.

*) Khối lượng của Mặt Trời gấp khoảng số lần khối lượng của Trái Đất:

   +) Tính \(\left( {{{1988550.10}^{21}}} \right):\left( {{{6.10}^{21}}} \right)\) :

         – Chia 1988550 cho 6

         – Kết quả nhận được bằng tích của 2 số tìm được.

Lời giải chi tiết

Khối lượng của Mặt Trời gấp khoảng số lần khối lượng của Trái Đất là:

\(\begin{array}{l}\left( {{{1988550.10}^{21}}} \right):\left( {{{6.10}^{21}}} \right)\\ = \left( {1988550:6} \right)\\ = 331425\end{array}\)

Vậy khối lượng của Mặt Trời gấp khoảng 331425 lần khối lượng của Trái Đất.

Giaibaitaphay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here