Giải Bài 6 trang 21 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1

0

Đề bài

Lá cây chứa rất nhiều chất diệp lục trong lục lạp làm cho lá có màu xanh. Ở lá thầu dầu, cứ 1mm2 lá có khoảng 500 000 lục lạp.Tính số lục lạp có trên một chiếc là thầu dầu có diện tích khoảng 210cm2.

Video hướng dẫn giải

– Đổi 210 \(c{m^2}\) ra đơn vị.

– Số lục lạp = 500 000\( \times \)diện tích.

Lời giải chi tiết

Đổi \(210\left( {c{m^2}} \right) = 21 000\left( {m{m^2}} \right)\).

Số lục lạp cần tìm:

21 000 . 500 000

= 10 500 000 000 lục lạp.

Vậy có 10 tỉ 500 triệu lục lạp.

Giaibaitaphay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here