Giải Bài 5 trang 88 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1

0

Đề bài

Tính:

a) \((- 15) . 4 – 240: 6 + 36 : (- 2) . 3\);

b) \((- 2^5) + [(- 69) : 3 + 53] . (- 2) – 8\)

Video hướng dẫn giải

a) Thực hiện phép nhân và phép chia trước, phép cộng và trừ sau.

b) Thực hiện phép tính trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.

Lời giải chi tiết

a) \((- 15) . 4 – 240 : 6 + 36 : (- 2) . 3 = – 60 – 40 + (- 54) = – (60+40+54)= – 154\).

b) \((- 2^5) + [(- 69) : 3 + 53] . (- 2) – 8 \)

\(= (- 32) + (- 23 + 53) . (- 2) – 8\)

\(= (- 32) + 30 . (- 2) – 8\)

\(= (- 32) + (- 60) – 8\)

\(= – (32+60+8)\)

\(= – 100\)

Giaibaitaphay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here