Giải Bài 5 trang 87 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1

0

Đề bài

Trong các phát biểu sau đây phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai? Giải thích.

a) – 36 chia hết cho – 9;

b) – 18 chia hết cho 5.

Video hướng dẫn giải

Nhận định tính đúng sai của các phát biểu và giải thích.

Lời giải chi tiết

a) Đúng. Vì (- 36) = (- 9) . 4

b) Sai. Vì 5 không là ước của 18.

Giaibaitaphay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here