Giải Bài 5 trang 78 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1

1

Đề bài

Dùng máy tính cầm tay để tính:

56 – 182;                346 – (- 89);                (-76) – (103).

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

\(56 – 182 =  – 126\)

\(346 – \left( { – 89} \right) = 435\)

\(\left( { – 76} \right) – \left( {103} \right) =  – 179\)

Giaibaitaphay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here