Giải Bài 5 trang 74 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1

0

Đề bài

Tính một cách hợp lí:

a) 48 + (- 66) + (- 34);

b) 2896 + (- 2021) + (- 2896).

Video hướng dẫn giải

a)

– Kết hợp tính (- 66) + (- 34).

– Lấy 48 cộng với kết quả nhận được.

b)

– Giao hoán: Đổi vị trí của 2896 và (-2021).

– Cộng hai số đối nhau: 2896 + (- 2896).

– Lấy (- 2021) cộng với kết quả nhận được.

Lời giải chi tiết

a) 48 + (- 66) + (- 34) = 48 + [(- 66) + (- 34)] 

= 48+[ – (66 + 34) ]

= 48 +(– 100)

= – (100-48)

= – 52.

b) 2896 + (- 2021) + (- 2896) 

= (- 2021) + [2896 + (- 2896)] 

= (- 2021) + (2896 – 2896) 

= (- 2021) + 0

= – 2021

Giaibaitaphay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here