Giải Bài 5 trang 58 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1

0

Đề bài

Bội chung nhỏ nhất của hai số là 45. Một trong hai số đó là 5. Hãy tìm số còn lại.

Video hướng dẫn giải

– Bội chung nhỏ nhất của hai số luôn chia hết cho hai số đó.

– Tích của hai số luôn chia hết cho bội chung nhỏ nhất của hai số đó.

– Tìm ước của 45 sao cho 5 nhân với ước đó chia hết cho 45.

Lời giải chi tiết

Các ước của 45 là 1;3;5;9;15;45.

Trong các số trên chỉ có 9 và 45 khi nhân với 5 thì chia hết cho 45.

=> Số còn lại là 9 hoặc 45.

Giaibaitaphay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here