Giải Bài 5 trang 51 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1

0

Đề bài

Rút gọn các phân số sau về phân số tối giản \(\frac{{60}}{{72}};\frac{{70}}{{95}};\frac{{150}}{{360}}\).

Video hướng dẫn giải

– Phân tích các số trên tử và mẫu ra thừa số nguyên tố.

– Tìm ƯCLN của tử và mẫu của mỗi phân số.

– Chia cả tử và mẫu cho ƯCLN tìm được.

Lời giải chi tiết

+) \(\begin{array}{l}60 = 2.2.3.5 = {2^2}.3.5\\72 = 2.2.2.3.3 = {2^3}{.3^2}\end{array}\)

=>ƯCLN(60,72) = 12.

=>\(\frac{{60}}{{72}} = \frac{60:12}{72:12}= \frac{5}{6}\).

+) \(\begin{array}{l}70 = 2.5.7\\95 = 5.19\end{array}\)

=>ƯCLN (70,95) = 5

=> \(\frac{{70}}{{95}} = \frac{70:5}{95:5}= \frac{{14}}{{19}}\).

+) \(\begin{array}{l}150 = {2.3.5^2}\\360 = {2^3}{.3^2}.5\end{array}\)

=> ƯCLN(150,360)=2.3.5=30

=> \(\frac{{150}}{{360}} = \frac{150:30}{360:30}= \frac{5}{{12}}\).

Giaibaitaphay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here