Giải Bài 5 trang 46 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1

0

Đề bài

Phân tích số 84 ra thừa số nguyên tố rồi tìm tập hợp các ước số của nó.

Video hướng dẫn giải

Dựa vào kết quả phân tích các số nguyên tố để tìm tập hợp ước của nó.

Lời giải chi tiết

\(84 = {2^2}.3.7\)

Ư(84) = {1; 2; 3; 4; 6; 7; 12; 14 ; 21; 28; 42; 84}

 Giaibaitaphay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here