Giải Bài 5 trang 42 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1

0

Đề bài

Hãy viết ba số:

a) Chỉ có ước nguyên tố là 2.

b) Chỉ có ước nguyên tố là 5.

Video hướng dẫn giải

a) Tìm số chỉ có ước nguyên tố là 2 có dạng 2.2.2.2…2.

b)  Tìm số chỉ có ước nguyên tố là 5 có dạng 5.5.5…5.

Lời giải chi tiết

a) 3 số chỉ có ước nguyên tố là 2 là: 2, 8, 4

b) 3 số chỉ có ước nguyên tố là 5 là: 5, 25, 125

Chú ý: Ta có thể chọn các số khác cũng thỏa mãn

Giaibaitaphay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here