Giải Bài 5 trang 34 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1

0

Đề bài

Hãy tìm đáp án đúng trong các đáp án A, B, C và D:

a) Nếu m ⋮ 4 và n ⋮ 4 thì m + n chia hết cho:

A. 16         B. 12         C. 8          D. 4

b) Nếu m ⋮ 6 và n ⋮ 2 thì m + n chia hết cho

A. 6           B. 4           C. 3            D. 2

Video hướng dẫn giải

Nếu a và b cùng chia hết cho c thì (a+b) chia hết cho c

Lời giải chi tiết

a)

m và n cùng chia hết cho 4 nên tổng m+n chia hết cho 4.

Chọn D.

b)

m chia hết cho 6 nên có số q thỏa mãn: m=6.q.

Do 6 chia hết cho 2 nên tích m=6.q chia hết cho 2.

Mà n chia hết cho 2 nên tổng m+n chia hết cho 2.

Chọn D.

Giaibaitaphay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here