Giải Bài 4 trang 88 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1

0

Đề bài

Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai? Giải thích.

a) Kết quả của phép trừ số nguyên dương cho số nguyên dương là số nguyên dương.

b) Kết quả của phép trừ số nguyên dương cho số nguyên âm là số nguyên dương.

c) Kết quả của phép nhân số nguyên dương với số nguyên âm là số nguyên âm.

Video hướng dẫn giải

Nhận định tính đúng, sai của các phát biểu, giải thích nếu phát biểu sai.

Lời giải chi tiết

a) Sai vì kết quả có thể là số nguyên dương hoặc nguyên âm. Ví dụ: 4 – 7 = – 3

b) Đúng vì phép trừ số nguyên dương cho số nguyên âm là phép cộng số nguyên dương với số nguyên dương. Kết quả là số nguyên dương.

c) Đúng vì tích của 2 số nguyên trái dấu là số nguyên âm.

Giaibaitaphay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here