Giải Bài 4 trang 87 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1

1

Đề bài

Nhiệt độ lúc 8 giờ trong 5 ngày liên tiếp là \( – 6^\circ C, – 5^\circ C, – 4^\circ ,2^\circ C,3^\circ C\). Tính nhiệt độ trung bình lúc 8 giờ sáng của 5 ngày đó.

Video hướng dẫn giải

Nhiệt độ trung bình: Tính tổng nhiệt độ 5 ngày rồi chia 5.

Lời giải chi tiết

Nhiệt độ trung bình lúc 8 giờ sáng của 5 ngày là:

[(- 6) + (- 5) + (- 4) + 2 + 3] : 5 = – 2\(\left( {^\circ C} \right)\).

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here