Giải Bài 4 trang 8 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1

0

Đề bài

Viết mỗi tập hợp sau bằng cách chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử của tập hợp đó:

a) A = {0; 3; 6; 9; 12; 15}

b) B = {5; 10; 15; 20; 25;30}

c) C = {10; 20; 30; 40; 50; 60; 70; 80; 90}

d) D = {1; 5; 9; 13; 17}.

Video hướng dẫn giải

– Quan sát rồi nhận xét về tính chất chung của các phần của các tập hợp.

– Viết bằng cách chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử của tập hợp.

Lời giải chi tiết

a) A = {x| x là số tự nhiên chia hết cho 3, x < 16}

b) B = {x| x là số tự nhiên chia hết cho 5, 0 < x < 35}

c) C = {x| x là số tự nhiên chia hết cho 10, 0 < x < 100}

d) D = {x| x là số tự nhiên chia 4 dư 1, x < 18}.

Giaibaitaphay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here