Giải Bài 4 trang 78 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1

1

Đề bài

Nhiệt độ lúc 6 giờ là \( – 3^\circ C\), đến 12 giờ nhiệt độ tăng \(10^\circ C\), đến 20 giờ nhiệt độ lại giảm \(8^\circ C\). Nhiệt độ lúc 20 giờ là bao nhiêu?

Video hướng dẫn giải

– Nhiệt độ tăng là phép cộng, giảm là phép trừ.

– Lấy \( – 3^\circ C\) cộng \(10^\circ C\) rồi trừ \(8^\circ C\).

Lời giải chi tiết

Nhiệt độ lúc 20 giờ là:

\(\begin{array}{l}\left( { – 3} \right) + 10 – 8\\ = 7 – 8\\ =  – 1\left( {^\circ C} \right)\end{array}\)

Vậy nhiệt độ lúc 20 gờ là \( – 1^\circ C\).

Giaibaitaphay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here