Giải Bài 4 trang 74 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1

0

Đề bài

Cho ví dụ về phép cộng của hai số nguyên khác dấu sao cho:

a) Tổng của chúng là số nguyên dương;

b) Tổng của chúng là số nguyên âm.

Video hướng dẫn giải

a) Số nguyên âm sau khi bỏ đi dấu trừ nhỏ hơn số nguyên dương.

b) Số nguyên âm sau khi bỏ đi dấu trừ lớn hơn số nguyên dương.

Lời giải chi tiết

a) Ví dụ:

(-5) + 6 = 1

4 + (- 2) = 2

b) Ví dụ:

(- 8) + 3 = (-5)

(- 22) + 15 =(- 7).

Giaibaitaphay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here