Giải Bài 4 trang 69 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1

1

Đề bài

Quan sát trục số:

 

a) Tính khoảng cách từ điểm O đến điểm A.

b) Tìm trên trục số những điểm cách O một khoảng là 5 đơn vị.

Video hướng dẫn giải

a) Đếm số khoảng mà A cách O.

b) Tìm điểm nằm bên phải và điểm nằm bên trái điểm O.

Lời giải chi tiết

a) Khoảng cách từ điểm O đến điểm A: 2 đơn vị.

b) Những điểm cách O một khoảng là 5 đơn vị là: điểm 5 nằm bên phải điểm O và điểm \( – 5\) nằm bên trái điểm O.

Giaibaitaphay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here