Giải Bài 4 trang 42 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1

0

Đề bài

Tìm các ước số nguyên tố của: 36, 49, 70.

Video hướng dẫn giải

– Tìm tất cả các ước của mỗi số.

– Kiểm tra các ước đó có là số nguyên tố không.

Lời giải chi tiết

+) Các ước của 36 là 1,2,3,4,6,9,12,18,36. Trong đó có số 2,3 là các số nguyên tố.

Các ước nguyên tố của 36 là:  2, 3.

+) Các ước của 49 là 1,7,49. Trong đó có số 7 là số nguyên tố.

Ước nguyên tố của 49 là: 7.

+) Các ước của 70 là 1,2,5,7,10,14,35,70. Trong đó có số 2,5,7 là số nguyên tố.

Các ước nguyên tố của 70 là: 2, 5, 7.

Loigaihay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here