Giải Bài 4 trang 29 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1

0

Đề bài

Tính giá trị của biểu thức:

a) \(32 – 6.\left( {8 – {2^3}} \right) + 18\);

b) \({\left( {3.5 – 9} \right)^3}.{\left( {1 + 2.3} \right)^2} + {4^2}\).

Video hướng dẫn giải

a)

– Tính trong ngoặc : \(\left( {8 – {2^3}} \right)\)

– Tính \(6.\left( {8 – {2^3}} \right)\): Lấy kết quả trong ngoặc nhân với 6.

– Lấy 32 trừ cho \(6.\left( {8 – {2^3}} \right)\) rồi cộng với 18.

b)

– Tính 3.5 và 2.3.

– Tính \(\left( {3.5 + 9} \right)\) và \(\left( {1 + 2.3} \right)\).

– Tính \({\left( {3.5 + 9} \right)^3}\); \({\left( {1 + 2.3} \right)^2}\) và \({4^2}\)

– Lấy \({\left( {3.5 + 9} \right)^3}\) nhân với \({\left( {1 + 2.3} \right)^2}\) rồi cộng với \({4^2}\).

Lời giải chi tiết

a)

   \(32 – 6.\left( {8 – {2^3}} \right) + 18\)

\(\begin{array}{l} = 32 – 6.\left( {8 – 8} \right) + 18\\ = 32 – 6.0 + 18\\ = 32 + 18\\ = 50\end{array}\)

b)

   \({\left( {3.5 – 9} \right)^3}.{\left( {1 + 2.3} \right)^2} + {4^2}\).

\(\begin{array}{l} = {\left( {15 – 9} \right)^3}.{\left( {1 + 6} \right)^2} + {4^2}\\ = {6^3}{.7^2} + {4^2}\\ = 216.49 + 16\\ = 10584 + 16\\ = 10600\end{array}\)

Giaibaitaphay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here