Giải Bài 4 trang 17 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1

0

Đề bài

Cho bảng giờ tàu HP1 Hà Nội – Hải Phòng tháng 10 năm 2020 như sau:

a) Hãy tính quãng đường từ ga Gia Lâm đến ga Hải Dương; từ ga Hải Dương đến ga Hải phòng.

b) Hãy tính thời gian tàu đi từ ga Hà Nội đến ga Hải Dương; từ ga Hà Nội đến ga Hải Phòng.

c) Tàu dừng bao lâu ở ga Hải Dương? Ở ga Phú Thái?

d) Tính thời gian tàu thực chạy trên quãng đường từ ga Gia Lâm đến ga Hải Phòng.

Video hướng dẫn giải

a)

– Quãng đường trong bảng là quãng đường từ ga Hà Nội (mốc 0 km) đến các ga trong mỗi cột.

– Quãng đường: lấy địa điểm ở cột bên phải trừ cột bên trái.

b)

– Thời gian Hà Nội đến Hải Dương: Lấy giờ đến Hải Dương trừ giờ đi Hà Nội.

– Thời gian Hà Nội đến Hải Phòng: Lấy giờ đến Hải Dương trừ giờ đi Hải Phòng.

c)

– Thời gian dừng tàu tại một ga: Giờ đi trừ giờ đến trong cột ga đó.

d)

– Tính thời gian đi từ Gia Lâm đến Hải Phòng.

– Tính tổng thời gian chờ tại từng ga Cẩm Giàng, Hải Dương, Phú Thái, Thượng Lý.

Thời gian thực chạy = Thời gian đi -Thời gian dừng.

Lời giải chi tiết

a)

Quãng đường từ ga Gia Lâm đến ga Hải Dương:

                               57-5 =52 (km)

Quãng đường từ ga Hải Dương đến ga Hải Phòng:

                               102-57 =45 (km).

b)

Thời gian từ ga Hà Nội đến ga Hải Dương:

7 giờ 15 phút- 6 giờ = 1 giờ 15 phút.

Thời gian từ ga Hà Nội đến ga Hải Phòng:

8 giờ 25 phút- 6 giờ =2 giờ 25 phút.

c)

Thời gian tàu dừng tại ga Hải Dương:

7 giờ 20 phút -7 giờ 15 phút =5 phút.

Thời gian tàu dừng tại ga Phú Thái:

7 giờ 48 phút – 7 giờ 46 phút =2 phút.

d)

Thời gian từ ga Gia Lâm đến ga Hải Phòng: 8 giờ 25 phút -6 giờ 16 phút =2 giờ 9 phút.

Thời gian dừng tại ga Cẩm Giàng, Hải Dương, Phú Thái và Thượng Lý lần lượt là: 2 phút, 5 phút, 2 phút và 2 phút.

Tổng thời gian dừng là 2+5+2+2=11 phút.

Thời gian thực chạy là:

2 giờ 9 phút-11 phút=1 giờ 58 phút.

Giaibaitaphay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here