Giải Bài 4 trang 13 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1

0

Đề bài

a) Đọc các số La Mã sau: IV, VIII, XI, XXIII, XXIV, XXVII.

b) Viết các số sau bằng số La Mã: 6, 14, 18, 19, 22, 26, 30.

Video hướng dẫn giải

a)

– Đếm từ trái qua phải có bao nhiêu chữ X liên tiếp:

 + Bên trái của số La Mã có một chữ số X thì đó là số từ 11 đến 19.

 + Bên trái của số La Mã có hai chữ số XX liên tiếp thì đó là số từ 20 đến 29.

– Các chữ số sau X hoặc sau XX là các số từ 1 đến 9 như trong bảng sau:

b)

– Số từ 11 đến 20 ta viết chữ X trước.

– Số từ 21 đến 30 ta viết chữ XX trước.

– Nếu hàng đơn vị là các số từ 1 đến 9 thì ghép chữ số La Mã tương ứng với nó như trong bảng vào.

 

Lời giải chi tiết

a)

IV: Bốn

VIII: Tám

XI: Mười một

XXIII: Hai mươi ba

XXIV: Hai mươi tư

XXVII: Hai mươi bảy.

b)

6: VI

14: XIV

18: XVIII

19: XIX

22: XXII

26: XXVI

30: XXX

 

Loigaihay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here