Giải Bài 3 trang 88 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1

0

Đề bài

Quan sát các trục cố định sau:

 

a) Các điểm N, B, C biểu diễn những số nào?

b) Điểm nào biểu diễn số – 7?

Video hướng dẫn giải

a) Tìm các số nguyên nằm giữa -4 và -2, giữa -4 và -6, giữa 2 và 3.

b) Xác định vị trí của -7 trên trục số.

Lời giải chi tiết

a)

     Điểm N nằm giữa -2 và -4 nên N biểu diễn số – 3.

     Điểm B nằm giữa -4 và -6 nên biểu diễn số – 5

     Điểm C nằm giữa 2 và 4 nên biểu diễn số 3.

b) Vì điểm L biểu diễn số nguyên nằm giữa – 6 và – 8, mà – 7 là số nguyên duy nhất nằm giữa  – 6  và – 8 nên điểm biểu diễn số – 7 là điểm L.

Giaibaitaphay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here