Giải Bài 3 trang 87 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1

1

Đề bài

Tìm số nguyên x, biết:

a) (- 3) . x = 36;

b) (- 100) : (x + 5) = – 5.

Video hướng dẫn giải

a)

+ Lấy 36: (-3).

+ Sử dụng phương pháp chia hai số nguyên khác dấu.

b)

+ Biểu diễn (-100) thành tích của các số.

+ Sử dụng tính chất phân phối phép nhân với phép cộng cho -5.(x+5).

+ Tính – 5 . x

+ Tính x.

Lời giải chi tiết

a) (- 3). x = 36 

 x = 36 : (- 3) 

x= – (36 : 3)

x = – 12

Vậy x = -12

b) (- 100) : (x + 5) = – 5

x + 5 = (-100) : (-5)

x + 5 = 20

x = 20 – 5

x =15

Vậy x = 15

Loigaiahay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here