Giải Bài 3 trang 69 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1

1

Đề bài

Biểu diễn các số -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2 vào các vạch tương ứng trên trục số sau:

Video hướng dẫn giải

https://www.youtube.com/watch?v=.QlJA7sXbWeU

Biểu diễn các số -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2 vào các vạch tương ứng trên trục số

Lời giải chi tiết

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here