Giải Bài 3 trang 63 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1

0

Đề bài

Viết số nguyên âm biểu thị các tình huống sau:

a) Ông An nợ ngân hàng 4 000 000 đồng;

b) Bà Ba kinh doanh bị lỗ 600 000 đồng.

Video hướng dẫn giải

a) Thêm dấu “ – ” vào trước tiền nợ.

b) Thêm dấu “ – ” vào trước tiền lỗ.

Lời giải chi tiết

a) Ông An nợ ngân hàng nên ta thêm dấu “ – ” vào trước tiền nợ: – 4 000 000.

b) Bà Ba kinh doanh bị lỗ 600 000 đồng nên ta thêm dấu “ – ” vào trước số tiền ta được: – 600 000.

Giaibaitaphay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here