Giải Bài 3 trang 59 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1

0

Đề bài

Phân tích các số sau ra thừa số nguyên tố:

a) 51;

b) 76;

c) 225;

d) 1800.

Video hướng dẫn giải

– Cách 1: Sử dụng phương pháp “rẽ nhánh”.

– Cách 2: Sử dụng “Theo cột dọc”.

Lời giải chi tiết

a) \(51{\rm{ }} = 3.17\)

b) \(76 = {2^2}.19\)

c) \(225 = {3^2}{.5^2}\)

d) \(1800 = {2^3}{.3^2}{.5^2}\)

Giaibaitaphay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here