Giải Bài 3 trang 34 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1

0

Đề bài

Tìm số tự nhiên x, biết x là bội của 9 và 20 < x < 40

Video hướng dẫn giải

– Tìm số chia hết cho 9

– Trong các số đó, tìm các số lớn hơn 20 đồng thời nhỏ hơn 40.

Lời giải chi tiết

Các bội của 9 là: 0; 9; 18; 27; 36; 45; ….

Vậy số tự nhiên x là 27 hoặc 36.

Giaibaitaphay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here