Giải Bài 3 trang 16, 17 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1

0

Đề bài

Có thể tính nhẩm hiệu bằng cách thêm vào số bị trừ và số trừ cùng một số thích hợp.

Hãy tính nhẩm:

a) 321-96

b) 1 454-997

c) 561-195

d) 2 572-994.

Video hướng dẫn giải

– Thêm vào số bị trừ và số trừ cùng một số sao cho số trừ mới là số tròn chục, tròn trăm, tròn nghìn.

– Lấy Số bị trừ mới trừ đi số trừ mới.

Lời giải chi tiết

a) 321-96=(321+4)-(96+4)= 325-100=225

b) 1 454-997 = (1 454+3)-(997+3) = 1 457-1 000=457

c) 561-195 = (561+5)-(195+5) = 566-200 = 366

d) 2 572-994 = (2 572+6)-(994+6) = 2 578-1 000 = 1 578

Giaibaitaphay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here