Giải Bài 2 trang 97 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1

0

Đề bài

Một mảnh vườn có dạng hình vuông với chiều dài cạnh bằng 25m. Người ta để một phần của mảnh vườn làm lối đi rộng 2m như Hình 10, phần còn lại để trồng rau.

 

a) Tính diện tích phần trồng rau.

b) Người ta làm hàng rào xung quanh mảnh vườn trồng rau và ở một góc vườn rau có để cửa ra vào rộng 2m. Tính độ dài của hàng rào đó.

Video hướng dẫn giải

a)

– Tính chiều dài các cạnh của phần trồng rau.

– Công thức diện tích hình vuông dài cạnh a: S = a.a

b)

– Tính chu vi vườn rau.

– Độ dài hàng rào bằng chu vi trừ đi độ rộng cửa ra vào.

Lời giải chi tiết

a)

 

Phần trồng rau là hình vuông có cạnh là 25-2 = 23 (m)

Diện tích phần trồng rau là:

23 . 23 = 529 (\({m^2}\))

b)

Chu vi vườn rau: 4 . 23 = 92 (m).

Độ dài của hàng rào là:

 4 . 23 – 2 = 90 ( m) 

Đáp số: a) 529 \({m^2}\).

             b) 90 m.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here