Giải Bài 2 trang 88 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1

0

Đề bài

Trong hình 10, hãy tính (theo mét):

 

a) Khoảng cách giữa rặng san hô và người thợ lặn;

b) Khoảng cách giữa người thợ lặn và mặt nước;

c) Khoảng cách giữa mặt nước và con chim;

d) Khoảng cách giữa rặng san hô và con chim.

Video hướng dẫn giải

– Tìm số nguyên biểu thị vị trí của con chim, mặt nước, người thợ lặn và rặng san hô.

– Trên trục số thằng đứng, số nằm bên trên lớn hơn các số nằm bên dưới nó.

– Cách tính khoảng cách: Lấy số lớn hơn trừ số nhỏ hơn.

Lời giải chi tiết

a)

Rặng san hô ở vị trí: (-3) mét

Người thợ lặn ở vị trí: (-2) mét

Người thợ lặn ở bên trên rặng san hô nên khoảng cách giữa hai đối tượng này là:

(– 2) – (- 3) = 1 mét.

b)

Mặt nước ở vị trí: 0 mét

Người thợ lặn ở vị trí: (-2) mét

Người thợ lặn ở bên dưới mặt nước nên khoảng cách giữa hai đối tượng này là:

0 – (- 2) = 2 mét.

c)

Con chim ở vị trí: 4 mét

Mặt nước ở vị trí: 0 mét

Con chim bên trên mặt nước nên khoảng cách giữa hai đối tượng này là:

4 – 0 = 4 mét.

d)

Con chim ở vị trí: 4 mét

Rặng san hô ở vị trí: (-3) mét

Con chim bên trên rặng san hô nên khoảng cách giữa hai đối tượng này là:

4 – (- 3) = 7 mét.

Giaibaitaphay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here