Giải Bài 2 trang 87 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1

0

Đề bài

So sánh:

a) 36 : (- 6) và 0;

b) (- 15) : (- 3) và (- 63) : 7

Video hướng dẫn giải

+ Thương của phép chia hai số nguyên khác dấu luôn là số âm.

+ Thương của phép chia hai số nguyên cùng dấu luôn là số dương.

Lời giải chi tiết

a) 36: (-6) là số âm nên:

36 : (- 6) < 0

b) (- 15) : (- 3)  là số dương và (- 63) : 7 là số âm nên

(- 15) : (- 3) > (- 63) : 7.

Giaibaitaphay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here