Giải Bài 2 trang 74 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1

0

Đề bài

Trong các phát biểu sau đây, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai? Giải thích.

a) Tổng của hai số nguyên dương là số nguyên dương;

b) Tổng của hai số nguyên âm là số nguyên âm;

c) Tổng của hai số nguyên cùng dấu là số nguyên dương.

Video hướng dẫn giải

Đọc và xác định tính đúng sai trong các phát biểu, nếu sai hãy giải thích tại sao.

Lời giải chi tiết

a) Đúng

b) Đúng

c) Sai. Vì tổng của hai số nguyên âm là số nguyên âm.

Giaibaitaphay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here