Giải Bài 2 trang 69 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1

1

Đề bài

Chọn kí hiệu “∈”; “∉” thích hợp cho ?

a) \( – 3?\mathbb{Z}\)

b) \(0?\mathbb{Z}\)

c) \(4?\mathbb{Z}\)

d) \( – 2?\mathbb{N}\)

Video hướng dẫn giải

– Tập số nguyên gồm số nguyên âm, số 0 và số nguyên dương.

– Số nguyên âm không là số tự nhiên.

Lời giải chi tiết

a) \( – 3 \in \mathbb{Z}\)

b) \(0 \in \mathbb{Z}\)

c) \(4 \in \mathbb{Z}\)

d) \( – 2 \notin \mathbb{N}\)

Giaibaitaphay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here