Giải Bài 2 trang 62 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1

0

Đề bài

Bảng thống kê dưới đây cho biết nhiệt độ trong một ngày mùa đông của một vùng xứ lạnh:

 

a) Đọc và viết nhiệt độ lúc 2 giờ, 10 giờ, 18 giờ, 22 giờ.

b) Xác định tính đúng, sai của các phát biểu sau:

  • Lúc 6 giờ nhiệt độ là \(-10^oC\);
  • Lúc 14 giờ nhiệt độ là \(-3^oC\).

Video hướng dẫn giải

a)

Viết:

– Nhiệt độ lúc 2 giờ, 10 giờ, 18 giờ, 22 giờ lần lượt là số ở bên dưới các giờ đó.

Đọc từ trái qua phải:

– Có dấu “ – ”  thì đọc là âm.

– Đọc tiếp số đằng sau dấu trừ.

– \(^\circ C\) đọc là độ C.

Viết:

– Âm viết là “ – ”

– Viết số đằng sau dấu “ – ”.

– Viết thêm đơn vị \(^\circ C\)

Lời giải chi tiết

a) +) Nhiệt độ lúc 2 giờ:

  • Đọc là: âm tám độ C.
  • Viết là: \( – 8^\circ C\).

+) Nhiệt độ lúc 10 giờ:

  • Đọc là: âm năm độ C
  • Viết là: \( – 5^\circ C\).

+) Nhiệt độ lúc 18 giờ:

  • Đọc là: không độ C
  • Viết là: \(0^\circ C\).

+) Nhiệt độ lúc 22 giờ:

  • Đọc là: âm ba độ C
  • Viết là: \( – 3^\circ C\).

b) Lúc 6 giờ nhiệt độ là \( – 10^\circ C\)=> Đúng

Lúc 14 giờ nhiệt độ là \( – 3^\circ C\)=> Sai vì lúc này nhiệt độ là \(2^\circ C\).

Giaibaitaphay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here