Giải Bài 2 trang 59 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1

0

Đề bài

Gọi P là tập hợp các số nguyên tố. Chọn kí hiệu “∈”; “∉” thích hợp cho”

a) 2 ? P

b) 47 ? P

c) a ? P với a = 3 . 5 . 7 . 9 + 20;

d) b ? P với b = 5 . 7 . 11 + 13 . 17.

Video hướng dẫn giải

– Kiểm tra các số trong a, b, c, d có là số nguyên tố không.

– Nếu là số nguyên tố thì kí hiệu “∈”, không là số nguyên tố thì kí hiệu “∉”.

Lời giải chi tiết

a) 2 ∈ P

b) 47 ∈ P

c) a = 3 . 5 . 7 . 9 + 20 = 965 chia hết cho 5.

=> a ∉ P

d) b = 5 . 7 . 11 + 13 . 17 = 606 chia hết cho 2.

=> b ∉ P

Giaibaitaphay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here