Giải Bài 2 trang 57 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1

0

Đề bài

Quan sát hai thanh sau:

 

a) Số 0 có phải là bội chung của 6 và 10 không? Vì sao?

b) Viết bốn bội chung của 6 và 10 theo thứ tự tăng dần.

c) Tìm BCNN(6,10)

d) Tìm các bội chung của 6 và 10 mà nhỏ hơn 160.

Video hướng dẫn giải

a) Số 0 luôn là bội của mọi số tự nhiên khác 0.

b) Bội chung của 6 và 10 là số bị tô cả 2 màu xanh và vàng.

c) Bội chung nhỏ nhất của 6 và 10 là số khác 0 trong các bội chung của chúng.

d)

– Sử dụng tính chất: Bội chung của 6 và 10 chia hết cho BCNN(6,10).

– Tìm các bội của BCNN(6,10) mà nhỏ hơn 160.

Lời giải chi tiết

a) Số 0 là bội chung của 6 và 10. Vì số 0 là bội của mọi số tự nhiên khác 0.

b) Bốn bội chung của 6 và 10 theo thứ tự tăng dần là: 0, 30, 60, 90. 

c) BCNN(6,10) = 30.

d) Bội của 30 và nhỏ hơn 160 là 0,30,60,90,120,150.

=> Các bội chung của 6 và 10 nhỏ hơn 160 là: 0, 30, 60, 90, 120, 150.

Loigaihay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here