Giải Bài 2 trang 51 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1

0

Đề bài

Quan sát hai thanh sau:

 

a) Viết tập hợp ƯC(440,495)

b) Tìm ƯCLN(440,495)

Video hướng dẫn giải

a) Ước chung của 440 và 495 là các ô giao nhau của 2 thanh.

b) Tìm số lớn nhất trong tập hợp ƯC(440,495).

Lời giải chi tiết

a)

Các ô giao nhau của 2 thanh là 1;5;11;55 nên

ƯC(440,495) = {1,5,11,55}

b) ƯCLN(440,495) = 55.

Giaibaitaphay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here