Giải Bài 2 trang 46 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1

0

Đề bài

a) Biết \(400 = {2^4}{.5^2}\). Hãy viết 800 thành tích các thừa số nguyên tố    

b) Biết \(320 = {2^6}.5\). Hãy viết 3200 thành tích các thừa số nguyên tố    

Video hướng dẫn giải

– Lấy 800 chia cho 400. Viết 800 thành tích của 400 và thương nhận được.

– Viết 400 thành tích các thừa số nguyên tố.

Lời giải chi tiết

a) \(400 = {2^4}{.5^2}\)

\(800 = 400.2 = {2.2^4}{.5^2} = {2^5}{.5^2}\)

b) \(320 = {2^6}.5\)

\(3200 = 320.10 = {2^6}.5.10 = {2^6}.5.2.5 = {2^7}{.5^2}\)

Giaibaitaphay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here