Giải Bài 2 trang 34 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1

0

Đề bài

Tìm tất cả các ước của số n, biết:

a) n = 13;             b) n = 20;        c) n = 26.

– n chia hết cho số nào thì số đó là ước của n.

Lời giải chi tiết

a) n = 13;   

Các ước của 13 là: 1; 13         

b) n = 20;       

Các ước của 20 là: 1; 2; 4; 5; 10;  20

c) n = 26.

Các ước của 26 là: 1; 2; 13; 26

Giaibaitaphay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here