Giải Bài 2 trang 25 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1

1

Đề bài

Xác định cơ số, số mũ và tính mỗi lũy thừa sau: \({2^5},{5^2},{9^2},{1^{10}},{10^1}\).

Video hướng dẫn giải

– Cơ số là số bên dưới.

– Số mũ là số bên trên.

– Sử dụng định nghĩa lũy thừa tính các lũy thừa.

Lời giải chi tiết

\({2^5}\) có cơ số là 2, số mũ là 5.

\({2^5} = 2.2.2.2.2 = 32\).

\({5^2}\) có cơ số 5, số mũ 2.

\({5^2} = 5.5 = 25\)

\({9^2}\) có cơ số 9, số mũ 2.

\({9^2} = 9.9 = 81\).

\({1^{10}}\) có cơ số 1, số mũ 10.

\({1^{10}} = 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 = 1\).

Giaibaitaphay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here