Giải Bài 10 trang 75 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1

1

Đề bài

Sử dụng máy tính cầm tay để tính:

a) \(\left( { – 123} \right) + \left( { – 18} \right)\)

b) \(\left( { – 375} \right) + 210\)

c) \(\left( { – 127} \right) + 25 + \left( { – 136} \right)\)

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

a) \(\left( { – 123} \right) + \left( { – 18} \right) =  – 141\)

b) \(\left( { – 375} \right) + 210 =  – 165\)

c) \(\left( { – 127} \right) + 25 + \left( { – 136} \right) =  – 238\)

Giaibaitaphay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here