Giải Bài 1 trang 88 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1

1

Đề bài

Sử dụng số nguyên âm để thực hiện các tình huống sau:

a) Nợ 150 nghìn đồng;

b) 600 m dưới mực nước biển;

c) 12 độ dưới \(0^\circ C\).

Video hướng dẫn giải

– Thêm dấu “ – ” vào trước: Số tiền nợ, độ cao sâu dưới mực nước biển và nhiệt độ dưới \(0^\circ C\).

Lời giải chi tiết

a) – 150 (nghìn đồng)

b) – 600 (m)

c) – 12 (\(^\circ C\)).

Giaibaitaphay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here