Giải Bài 1 trang 69 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1

0

Đề bài

Viết các số nguyên biểu thị độ cao so với mực nước biển trong các tình huống sau:

a) Máy bay ở độ cao 10 000 m;

b) Mực nước biển;

c) Tàu ngầm chạy dưới mực nước biển 100 m.

Video hướng dẫn giải

– Độ cao: Giữ nguyên số.

– Mực nước biển: 0.

– Dưới mực nước biển: Thêm dấu “ – ” trước số đã cho.

Lời giải chi tiết

a) Máy bay ở độ cao 10 000 m nên số nguyên cần tìm là 10 000.

b) Mực nước biển luôn là 0 m nên ta có số nguyên cần tìm là 0.

c) Tàu ngầm chạy dưới mực nước biển 100 m nên ta có số nguyên –100.

Giaibaitaphay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here